بدّي قولا

يعني عنجدّ في نِسْبِةْ زكاء كتير قوية
لَدَرجة إنّو كعيت
في عالم بِكَزبوا عليك وبيضيعوا بكذبتون
بتصير تِطَّلّع فيْيُن إنّو لِكْ ما خيّي مبارح كانت غيرالقصّة
وفي اللّي بِبَيّض وجّ معك وبعد ثانية بيسألك تعملو خدمه
بتكون سْتَغْرَبِتّ إنّو في عالم هيك مناح… بتاكُلْ صدمة
وفي هايدا “الكرياتيف” يلّي بِقَلِّدَك بعد ثانية شو ما تعمل
بالقليلة نطرلَك يومان… لِكْ خَيّي ثانَيتان!
وهايداك يلّي بِنَبّهَكْ من رفيقو… وهُوِّي رفيقو بيسوا عشرة مِنُّو
وإنتَ عارِفْ إنّو نِيّاتو أَوْسَخْ من رفيقو…
وبركي معَقّد مِنُّو لَرفيقو لَأَنو أحسَنْ مِنّو
ويللّي بِساعْدَكْ بِشغْلِة وبْيَعمِل حالو هُوّي عملَكْ
ويللي بينسِيكْ بثانية وبيبرُمْ ضُدّكْ
كرمال قِرشِين وبْيِنسى فضْلَكْ
ويللي بيَعمِلْ حالو بحبّكْ وبيِسأل عنّك
ليروح يحكي لرفقاتو خْبارَكْ
ويللي بْيِستَفيدْ منّك وبكبَّك
مفكَّرَك حمارْ عطَيْطو كلّ شي عندَك
وأضحَكْ شي يللي ما بيقدر يطلّع خبار مِنّكْ
فبحطّ كلام بتمّك
بيكون هُوّي قال الكلام وإنتَ تضحّكتِلّو لتخْلَصْ مِنّو
والأغشَمْ مِنّو هايداك يلّي بصَدّقو
والأزنخ؟
يللّي مفكّرْ المصاري والسيارة والبيت بيعملو الإنسان
والأقرَف؟ يللّ بعلّي صوتو صوبَكْ أوْ بِهِتَّكْ
ليْجرِّب يدَمّْرَكْ لأنّو ما فيْ يسْتَغِلَّكْ
أوْ يسَيْطِرْ عليكْ
وإنتَ عمتتْفَرَّج مَع بوب كورْن من سينيمول
ناطِرْ هلْ كَمْ مشْ معقّدْ يِلاؤوكْ
منَئِّيُنْ علْ أَلَصطى لتِحضروا شي فيلم طبيعي مش مثل هلْ عالم

FaceSwaps! M Snapchat

Absolutely Love this new Gallery-Upload-FaceSwap Filter!  Today, I asked my Snapchat friends to send me their selfies with my face swapped, Here are some of the selfies I got! I crazy Love them!

(Snapchat Names are underneath each picture!)
Enjoy!
M

13043265_10156859976625084_3782818245887534391_n

shiretinkz

13043414_10156859976730084_7856501873520662374_n

alidaher91

13043512_10156862014830084_3229769353619116721_n

tonyghs

13043688_10156859697270084_4102311822394881162_n

gilbertdeev8

13043741_10156862014725084_5414462193403882323_n

kikiazar

13061995_10156862015035084_1020661705803963603_n

justrodge

13062402_10156859697325084_8341411959278902138_n

eliasafy

13077064_10156857699800084_2420417014375078451_n

13082735_10156859696875084_4207228103335449291_n

gapsitiger

13083090_10156862014995084_4001504513261706262_n

alielyaman9

13083375_10156857700075084_665169049838962262_n

13091931_10156862014490084_3475652432249360202_n

halfynassif

13092072_10156862015420084_4656228564451918905_n

ammour98

13094112_10156859697475084_5628577696402968242_n

eliafikany

13094287_10156859697295084_8535341609141495035_n

VeniceDerawi

13094392_10156857700130084_5588925043825051602_n

georgesasmar

13095854_10156862015310084_9170878507538787531_n

fares96sy

13095986_10156857699505084_2515209240099505227_n

paty.mh

13100706_10156857699965084_6740991204059116508_n

rolahs

13100791_10156862014135084_4219002912655355241_n

chryzztian

13103526_10156857700215084_4570424469289812977_n

maya.papaya8

13076854_10156862219440084_5703359213583917886_n

savioabdou

13100735_10156863332380084_8008709695034675442_n

AbouZeid_Omar

13055428_10156863799345084_4938915985131860620_n

RoroAbuShanab

13102713_10156863799100084_986390737247115281_n

NourGeagea2003

13095918_10156863962485084_1763388339465674224_n

Shaawty2230

Movie III :The Last Temptation of Christ (1988) M Review

Epic Movie directed by by Martin Scorsese, written by Paul Schrader – this movie is the adaptation of of Nikos Kazantzakis‘ controversial novel “The Last Temptation of Christ” (1953).

If you are an accepting person, you should definitely watch this movie TILL THE END. It depicts the life of Jesus Christ in a way no other movie did. The script departs from the commonly accepted biblical portrayal of Jesus’ life and is not based on the Gospels. You will not be watching the same scenes you’ve always watched – well, you will but in a whole different approach. That’s why (obviously) I wont be mentioning the synopsis.

last-temptation-of-christ-review

Somehow we always think of Jesus Christ as the savior, the hero, God: The Closest-to-Perfect Human Being who has ever lived. However, this movie shows us the human aspect of Jesus that would verify him asking God (before the prophecy was fulfilled):

“Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be done” in Luke 22:42

Somehow that pleading Jesus has human attributes, is tempted, is scared, and suffers just like all of us humans.

“I’m a liar.. A hypocrite
I’m afraid of everything
I don’t ever tell the truth
I don’t have the courage
When I see a woman
I blush I look away
I want her but I don’t take her
For God, and that makes me proud
I don’t steal
I don’t fight
I don’t kill
Not because I don’t want to
But because I’m afraid
I want to rebel against you
Against everything
Against God but I’m afraid
You want to know who my mother and father are
You want to know who my God is?
Fear.
You look inside me and that’s all you find.
Lucifer is inside me; he tells me you’re not the son of king David
You’re not a man; you’re the son of man and more
The son of god, and more than that God.” – Jesus

1988jc

Actors: 

Willem Dafoe (playing Jesus)’s reactions are remarkable in the movie – not exaggerated at all – just perfect. There are scenes of suffering, it’s all breath taking/ not annoying though. Barbara Hershey (playing Mary Magdalene) is gorgeously seductively remarkable. Her role earned her a Golden Globe for Best Supporting Actress nomination. Harvey Keitel (playing Judas)’s role was a bit weird. His strong friendship with Jesus made my human-brain feel like it was oddly intimate, not sure if that was intended. Keitel’s performance as Judas earned him a Golden Raspberry Award for Worst Supporting Actor nomination. LOL.
David Bowie plays Pontius Pilate – Cesar (More Reasons to watch this movie). I had no idea it was Bowie till I checked the internet. His familiar face was so young for me to recognize.

“Either way it’s dangerous
It’s against Rome
It’s against the way the world is
And killing or loving its all the same
It simply doesn’t matter how you want to change things
We don’t want them changed” – Cesar

the-last-temptation-of-christ-056

There is a scene where it shows that something had been going on between Mary Magdalene and Jesus before she became a ‘prostitute’. At one point, Jesus comes and rescues her from persecutors. It got me thinking how people judge each other and call each other names while in fact Jesus protected a what you call “whore” these days and held her under his wings.

Régnier_Penitent_Mary_Magdalene

Mary Magdalene has the reputation in Western Christianity as being a repentant prostitute or loose woman; however, these claims are not supported by the canonical gospels. The identity of Mary Magdalene is believed to have been merged with the identity of the unnamed sinner who anoints Jesus’ feet in Luke 7:36-50.

 


“If I was a woodcutter id cut it
If I was a fire id burn
But I am a heart and I hurt and that’s all I can do.” – Jesus

The shift in the movie is outrageous to some. I consider myself highly accepting to any kind of ‘art’ however, I myself got up and started walking around the house near the end of the movie just because I was bothered by the events of the movie. That’s where again I say WATCH IT TILL THE END. You might become restless, but wait, cause the ending is just perfect. A true masterpiece. Every single bit of it.

This movie might make you doubt your faith at a point, but I only see beauty in that. Once a doubt is recovered, your faith would be twice as strong. Once your doubt controls you, it might just be part of your spiritual journey.

“Even if he didn’t the word is still important.
Why?
Because people believe them.” – Paul

This movie makes you realize that even Jesus’s disciples ran away while he was walking to be crucified – your friends bailing on you because you got weak is nothing original. It might just be a common ground between you and Jesus (if you got ditched) or between you and the disciples (if you ditched). Both ways, you’re fine.

“I can’t help it God only talks to me a little bit at a time
He only tells me as much as I need to know” – Jesus

lasttemptationofchrist-05

Finally, this movie shows us another example of a trick we always fall for – something that is mentioned in the bible over and over again but we never even doubt. It is that the Devil comes in ‘sheep’s clothing’. (SPOILER!) Religiously speaking, the Devil was once God’s angel and that is what he will disguise himself in before he approaches any of us.

“There is only one woman in the world. One woman, with many faces.” 

“Harmony between earth and heart
That’s the world of god
Maybe you’ll find this hard to believe
But sometimes we angels look down on men and envy you really envy you” –  ‘Angel’ of God

 

A Must Watch!
With Love!
M

How To Stop Smoking: M Snapchat

So today, I asked my Snap chat friends how someone can stop smoking. I was surprised by the number of snaps I got of people asking me to share the advice I got because I guess many people are trying to stop and failing.

 

Since a Snapchat story only remains for 24 hours, here’s a blog for some of the answers/advice I got. I hope you find them useful.

 

(Names mentioned are the people’s Snapchat usernames)

smoking

 

EliasSafy thinks you need to stop cold turkey, he suggests sauna and steam for 3 days straight and a walk whenever you have the urgency to smoke; possibly motivating yourself with some teeth whitening: once you have whiten teeth, you wouldn’t want to lose them for the sake of smoking.

 

Rosemary.isk “forgets” her cigarettes at home. Also, she carries a cigarette box of a brand she does not like so that she smokes less. However, she still fails to do so sometimes and gets herself the pack of cigarettes she likes. At least she is trying!

 

Alyyshah actually quit cigarettes for some months now.
“You can quit by drinking enough water and juice… working out helps taking out the stress too,” he added saying, “Orange juice is my best friend now”.

 

KareemTabbaa decreased the amount gradually day by day. Then he stayed smoking 1 cigarette a day for one month. Then he was done!
JustinHammin also cut down the number of cigarettes he smoked by the week. He cut one cigarette every week + water and exercise

 

ElieAbsi GAINED 20 KILOS when he stopped smoking and doesn’t advise anyone to stop!

– Check this link: tips to quit smoking without gaining weight

Gilbertdeev8 asked me to NOT BE A QUITER!!

 

Letplaypoker said all it needs to stop smoking is “self belief and will power”.

 

RachidFadel3 completely stopped smoking 6 years ago and never got back to it. What he did? “I slept, woke up and never smoked ever again,” he said. He added, “All it needs is will power.”

 

Mckennaian quit many years ago with the help of the patch. “Sometimes you need other than just cold turkey,” he added, “I also had to change my lifestyle. At least for a year.”

 

c2777a41881eefbf0559453626691d05
Now this is interesting;

MazenAshkar recommended printing a big poster of disgusting lungs on your room wall and cellphone wallpaper for the first month + working out.
He recommended a book called Excuses Begone.

 

Abou_zeidomar “Smoke the worst kind of cigarettes. Try also to brush your teeth then smoke. That used to kill me when I was a heavy smoker. Search for a healthier life by fitness gym or whatever.”

 

ChristianChami believes that fasting on cigarettes would actually help. Since you’re doing it with faith, your will power might be stronger + music + keeping busy

 

KevinVazzo recommends just keeping busy and asking those who smoke not to smoke near you.

 

HseinChamas “Smoke Shisha” adding, “Believe me wala, because of shisha I stopped smoking cigarettes”

– I guess this works with some people. Shisha is definitely not my thing though.

Anthony.Kahwaji “put nuts in a cigarette box”

– This is an unconventional way to stop smoking, probably makes you gain weight, but at least you would be keeping yourself and mouth busy without smoking

 

Monaz201 “Chewing gum, always in mouth”

– Again, this would keep your mouth busy. I’d fail miserably in that cause I always tend to swallow gum. I’m not sure what day it was but ever since that day, I never knew how to chew a gum anymore.

 

Dr-Dubs “I stopped smoking a year ago by running. The first week was hard and I was about to give up. The second week was easy.”

Finally, I got this snap from MohammadZahwe that made my day
“And Mohammad Zahwe said: I fell in love with a fictional exceptional lady who hates the smell of smokes”

– Seriously now, I’d so believe I’m in love with a superhero that doesn’t like smoking!

 

Just like everything else, people differ when it comes to quitting smoking. All it needs for some is waking up and determining to stop. Others actually need ‘the patch’ or the interference of a superhero!

 

I hope you find this as useful as I did!

With love!
M

*Would love if you could share your story, too.*
Featured photo by Ahmed Darwiche Photography

Movie II: Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) M Review

 

This movie was recommended by a dear friend. One of the best pubs in Lebanon is Lockstock, so I figured out it would be a good movie. I did not just write that.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels is a crime comedy film written and directed by Guy Richie. It takes you around 15 minutes to understand who’s who and what’s what.

 

Basically it is the story of a group of four young boys (Bacon, Soap, Tom and Eddie) who put together 100,000 euros to play 3 card against “Hatchet”. Eddie, the card shark of the group, loses to Harry (Hatchet) with a 500,000 euros debt to pay within one week. Hatchet threatens that he would chop off the group’s fingers (literally) if they didn’t pay the amount. So, Eddie and his friends are group one.

lock-stockThe debt is to be collected by Harry’s loyal Big Chris (and his son of course who wivtnesses murder but is not allowed to curse/ hear/ or say any swear word).

Group two is his neighbors, a gang of thieves known for robbing drug dealers; Eddie decides on robbing his neighbors after they’re done from robbing some drug dealers in order to pay their debt to Hatchet. Repetition intended.

Nick “The Greek” provides the boys with a pair of antique shotguns and arranges a deal with Rory Breaker to purchase the stolen weed. So, The third gang is Rory Breaker and his African American boys. 

* Rory Breaker looks like Jimi Hendrix and he’s definitely my favorite character in the movie, along with Eddie’s father, Sting (playing JD).

tumblr_m5iv5v927i1rr202wo1_500 (1)

Gary and Dean are hired to bring back a pair of antique shotguns from Harry’s stolen collection. Yes, the same ones the boys bought.

lock-stock-and-two-smoking-barrels-20091130003906320-000

Rory figures out that the weed he’s about to buy are his and everything gets too messy, beautifully.

oh, And her. She’s asleep, high, and at one point saves the day.

lock-stock

This movie was made with a low budget (1.34 million dollars) and introduced actors like Vinnie Jones and Jason Statham. The way all the groups were connected is crazy and the ending is… (!SPOILER) open ended and awkward.
It gets you thinking that some people are simply unlucky (or not), that what goes around definitely comes back around, and that sometimes you should trust your instinct more than you trust your friends/your loved ones. Oh, and loyalty exists – somehow.
Feelings: It will make you laugh, it won’t make you cry at any point. It might get you restless.
Aesthetics: Some of the scenes are beautifully done.
Use English Subtitles.

Enjoy!
M

 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) M Review

What’s great about this movie is that there are moments where you really laugh out loud (even if you’re alone watching the movie and everyone else in the house is sleeping) it makes you cry and love and hate and even understand suicide, hateful murder, and friendly/mercy killing.

insert-me-anywhere-tobias-funke-one-flew-over-the-cuckoos-nest

In the movie, Jack Nickolson (playing Randle McMurphy) enters a mental hospital because of his doubtful sanity. The patients’ characters at the mental hospital are impeccable and very diversified. Later on in the movie, we know that some of them are at the Mental Hospital voluntarily and under their own free will. I personally fell in love with one of the characters: Brad Dourif (playing Billy Bibbit) a suicidal young boy who’s traumatized by his mother. Another character that does so little but you will really like with no doubt is Will Sampson (playing Chief Bromden) the calm character who watches, analyzes, helps, and eventually revolts. All the patients are under the supervision of Louise Fletcher (playing Nurse Ratched) who might appear as a nice helpful professional woman – at times, you might even feel some chemistry between her and Randle McMurphy only to figure out later on the exact opposite direction of the movie.

 

People in leading positions tend to be the most corrupt and psychotic. Perhaps the sacrifice people do for their jobs end up in turning them into cold-hollow-hearted zombies. Nurse Ratched in the movie treats the patients with group psychotherapy, asking them to go back in time to re-experience their disturbances and share their feelings  out loud. While psychotherapy may be one of the fundamental processes that help psychologists identify the source of patients’ troubles in order to help them out, this alone doesn’t do all the work and sometimes even worsens patients’ condition. Remembering day in day out one’s misfortunes will only prolong one’s feeling of dis-ease.

McMurphy in the movie takes the patients out for a sailing day in the ocean, he demands the broadcast of the Ball Game at the hospital, and he throws a party in the hospital’s hallway. All that gives the patients some hope and boosts their confidence; suicidal Billy even stops stuttering.

Instead of being hopeful and optimistic, the nurse didn’t like what was going on, and kept on being strict, depressive, and emotionless.

When McMurphy went missing for some time, you could feel the energy gap at the hospital. It’s beautiful how some people’s energies change the whole environment they’re in. Positivity and being active may be the best therapy there is for any kind of mental or physical challenge. On the other hand, Nurse Ratched’s negativity was the reason of the literal death of at least two characters in this movie.

Psychologists, teachers, supervisors, and all people in powerful influential positions cannot be insecure, unhappy, negative, and hopeless. If they have lost hope, they will never help but ruin other’s lives. In this movie at least eight patients could be eventually set free to go live a decent life, the nurse however was impeding their way and pushing them down instead of releasing them.

Such and many similar institutions are founded for helping people but might end up in the death of all their hope, dreams, intellect, and perhaps lives. And so does anything or anyone that tries to stop you, demean you, control you, condemn you, define you, and confine you.

Definitely A Must Watch!
M

%d bloggers like this: