Tag Archives: infijar raouche

إنفِجار

خْلِقْنا بِلْ تسْعينات
رْبينا عَلْ إنفيجاراتْ

بالمدرسة تْعَلَّمنا يوم
وْفَرّصنا يومان
بِحِجِّة إنْو مات فولانْ

بالجامعة تْخانَقنا
على مين بَدّو يِتْزَعَّمْنا

نُصْنا نَجَح بالواسطة
ونُصْنا ما كان إِلو جلادة
فَ قَرَّر يَعْمِلْ شَعْرو راسْطة

وْبِتْشوفْ هَلْ بَناتْ زِهْقانة
كلّ وَحدة بِتْسَمي حالا ناشطة
بْتِتْفَرْكَشْ فِيا يابا عمْبِتْعَلِّق يافطة

بِأَشْغالْنا مِنْشوفْ أرباب أَعمالنا
عَمْبِنازعو كِرْمالْ يضَلّْ لبنان فوق راصْنا

تْعبْنا وما إلْنا جلادة نِشكي
وَلا نهاجِر وَلا نِبْكي

نَحنا بَدْنا نعيش
وهِنّي بين الثانية والثانية بْيَعْملولنا فيشْ

بَجَم حَوَشْ تَتَرْ
مِشكَلتون اللبناني مْعَلَّم ومْكَتّرْ

وأنا كلّ ما يِطلَع إنفِجار
بذَكِّركُنْ أنا مينْ
برْجَع بِتذَكَّرْ
إنّو بَطّلِت بِتْهِمني هَلْ سياسة من سنين